Raieõigus

Raieõiguse ost ja raieõiguse müük

Raieõiguse müügiks on oluline metsateatis. Kui Teil see puudub, siis pöörduge kindlasti meie poole! Me oskame aidata!

Koostame raietööde plaani, tutvume metsaga, valmistame koos metsaomanikuga ette raieõiguse võõrandamislepingu.

Kasutades GPS seadmeid, märgime sisse raielangi piirid, et oleks tagatud tööde seaduspärane teostamine.

Koos metsaomanikega ja vajadusel ka naaberkinnistu omanikega lepime kokku laoplatside asukohad ning vajadusel organiseerime omade kuludega kõik taastustööd.

Raieõiguse ostu puhul kanname kogu raieõiguse summa enne raietööde alustamist metsaomaniku kontole, nii jääb kogu metsamaterjaliga seotud risk meie kanda.

Raieõiguse ostu või müügi puhul

Küsi pakkumist